facebookinstagramyoutubeKontaktperson 

Christian Frank 

 

Telefon 

918 10 606

 

Epost 

post@kirkerudgard.no 

 

Adresse 

Kirkerud Gård

Gamleveien 712 

1487 Hakadal

 

Filosofi

Ved å fokusere på mestring, motivasjon, mening og medvirkning kan livet på gården bety mangfold og vekst for flere.

Mestring
Vi har fokus på ressurser og muligheter. Praktisk arbeid og kulturelle aktiviteter kan gi erfaringer som styrker mestringsfølelsen. Vi legger vekt på å skape et trygt miljø, der man i samspill med en eller flere andre kan gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Vi er mer opptatt av den indre opplevelsen av mestring enn av den synlige prestasjonen. 

Motivasjon
Vi tilbyr fleksibilitet, variasjon og individuelle tilpasninger. Oppgavene skal være overkommelige og utviklende for den enkelte. Realistiske målsettinger kan utarbeides i samarbeid. Gjennom å nå delmål, øker gjerne motivasjonen for å nå nye mål. 

Mening
Vi mener opplevelsen av å være en del av fellesskapet er betydningsfull. Når den enkelte erfarer å kunne bidra sammen med andre, øker selvrespekten og opplevelse av mening i hverdagen. Naturopplevelser kan i seg selv stimulere til å oppleve mening. 

Medvirkning
Vårt utgangspunkt er at mennesker har behov for innflytelse over egen hverdag og eget liv. Når man opplever å bli tatt på alvor, øker både evnen til å ta initiativ og til å opprettholde et aktivitetsnivå. Gjennom egnede strukturer og likeverdige relasjoner vil vi stimulere til brukermedvirkning. 

Faglig bakgrunn vår virksomhet bygger på kan du lese mer om på www.nfon.no og www.kognitiv.no