facebookinstagramyoutubeKontaktperson 

Christian Frank 

 

Telefon 

918 10 606

 

Epost 

post@kirkerudgard.no 

 

Adresse 

Kirkerud Gård

Gamleveien 712 

1487 Hakadal

 

Arbeid

woodKirkerud gård har fem plasser for arbeidspraksis i skjermet virksomhet i regi av NAV og Miljøhuset Gnisten. Tilbudet omfatter praksis fire dager i uken i ett år. Arbeidsoppgavene er varierte og tilpasses den enkeltes muligheter og interesser.

Vi har to arbeidsledere i dette tiltaket. Arbeidsoppgavene omfatter plantestell, landskapspleie, vedproduksjon og forefallende gårdsarbeid som maling, snømåking osv. Gården har eget verksted for vedlikehold og reparasjon av maskiner og redskap.

Mosjon basert på spaserturer i skogen, til elva eller i nærmiljøet er et ukentlig innslag. Matlaging og forberedelse av lunsj inngår som et tilbud i arbeidspraksisen. Dagsrytmen består av 023-silo-600pxmorgenkaffe, arbeid, lunsj, arbeid og oppsummering av dagen. Målsettingen med tiltaket er avklaring med tanke på videre tilknytning til arbeidslivet.

Rekruttering til arbeidspraksis i skjermet virksomhet går via NAV Nittedal.

Du kan lese mer om NAV og Miljøhuset Gnisten på nettsidene www.nav.no og www.miljohuset-gnisten.no