facebookinstagramyoutubeKontaktperson 

Christian Frank 

 

Telefon 

918 10 606

 

Epost 

post@kirkerudgard.no 

 

Adresse 

Kirkerud Gård

Gamleveien 712 

1487 Hakadal

 

Helse

pianoHelsetilbudet på Kirkerud gård kan sammenfattes i begrepet ”Grønn Rehabilitering”. Tilnærmingen vår er basert på anerkjente psykologiske metoder for menneskelig vekst og helningsprosesser.

Musikkgrupper

Musikkgrupper har vært en del av Inn på tunet-virksomheten på Kirkerud gård siden 2005 i regi av helsetjenesten i Nittedal kommune. Musikkgruppene består av inntil fem deltakere som møtes en gang pr. uke. Aktiviteten kan omfatte å lytte til musikk, snakke om musikk, instruksjon på instrumenter og samspill. Gruppene deles inn etter nivå, fra nybegynner til mer erfarne musikere. Trygge rammer er vesentlig for utfoldelse.

musikk-quoteEnkelte grupper har opptrådt i ulike sammenhenger. De fleste musikkstiler er representert. Muligheten til å spille sammen kan gi en følelse av frihet og samhørighet. Det kan bidra til styrket selvfølelse. Flere av deltakerne forteller at de har vekket til live en interesse som lenge hadde ligget i dvale. For noen betyr nettopp dette økt livskvalitet. Rekruttering til musikkgrupper skjer via helsetjenesten i Nittedal kommune.

 
drivhusTerapeutisk hagebruk

Den blomsten du steller godt med blir du glad i! Å plante et frø, å gi det næring, å stelle planten og se at det gror kan inspirere til vekst hos mennesker. Hagebruk kan ha terapeutisk effekt og bidra som buffer mot nedstemthet. Kirkerud gård har i to år vært base for forskning på feltet i regi av Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås. Vi har tilbud om terapeutisk hagebruk i 

sommerhalvåret. Kultursiloen vår fungerer som veksthus. Der er det store bed med kompostert jord fra den gang siloen var en gjødselkum, clematis og villvin klatrer langs veggene både utvendig og innvendig og gjør siloen til en oase for planter og mennesker. Piletrefeltet vårt danner også grunnlag for en rekke aktiviteter. Området med juletrær krever stell og omtanke hele året og Kirkerud gård tilbyr selvhogst i desember. Gjennom terapeutisk hagebruk kan opplevelsen av å høre til i en sammenheng vokse frem eller bli styrket.